Σέρβις

Εργασίες μικρού service

‣ Αλλαγή Λαδιών
‣ Αλλαγή Φίλτρου Λαδιού
‣ Έλεγχος Φρένων
‣ Έλεγχος Ιμάντων Μετάδοσης Κίνησης
‣ Έλεγχος Μπαταρίας
‣ Συμπλήρωμα Στάθμης Νερού Ψεκαστήρων Εμπρός - Πίσω

Εργασίες μεγάλου service

‣ Αλλαγή Λαδιών
‣ Αλλαγή Φίλτρου Λαδιού
‣ Αλλαγή Μπουζί
‣ Αλλαγή Φίλτρου Αέρος
‣ Έλεγχος Φρένων
‣ Έλεγχος Ιμάντων Μετάδοσης Κίνησης
‣ Έλεγχος Εμπρόσθιου Συστήματος
‣ Έλεγχος Συστήματος Ψύξης για Διαρροές - (Συμπλήρωμα εάν Χρειάζεται)
‣ Έλεγχος Συστήματος Φρένων για Διαρροές - (Συμπλήρωμα εάν Χρειάζεται)
‣ Έλεγχος Οπίσθιου Συστήματος
‣ Έλεγχος Ημιαξονίων Μπιλιοφόρων, Ακρομπάρων, Εξάτμισης κλπ
‣ Έλεγχος Σωληνώσεων στο Κάτω Μέρος του Αυτοκινήτου (Φρένων, Τροφοδοσίας) κλπ
‣ Έλεγχος σε όλα τα Φώτα
‣ Έλεγχος Μπαταρίας
‣ Συμπλήρωμα Στάθμης Νερού Ψεκαστήρων Εμπρός – Πίσω
‣ Ρύθμιση Βαλβίδων (Όπου Προβλέπεται)
‣ Οδική Δοκιμή Αυτοκινήτου